Utvalgte produktnyheter

Siste produktnyheter

Samling av attesterings- og bilagskommentarer

Publisert 18.02.2021
Attesteringskommentar og bilagskommentar er nå slått sammen.

Import av bankkontonummer og epostadresse for faktura

Publisert 09.02.2021
Det er nå mulig å importere bankkontonummer og epostadresse for faktura på kunde/leverandørimporten.

Oppdatert koronarapport

Publisert 18.01.2021
Tripletex har nå lagt til rette for for en ny “koronarapport” som kan brukes som grunnlag til søknad om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet.

Forenklet versjon av fakturaimport i åpningsbalansen

Publisert 29.12.2020
Den forenklede fakturaimporten ifm- åpningsbalansen gjør det enklere å komme i gang med oppfølging av kundefordringer dersom en har utestående fakturaer som er fakturert fra et annet system.

Kostnadsbærere på åpningsbalanse

Publisert 14.12.2020
Det er nå mulig å importere kostnadsbærere i forbindelse med import av åpningsbalanse.

“Papirkurv” for slettede bilag

Publisert 11.12.2020
Når bilag slettes i bilagsmottaket vil disse bilagene nå havne i “slettede bilag”.

Endringer for ny a-melding

Publisert 27.11.2020
Fra og med Januar 2021 skal det rapporteres nye opplysninger i a-meldingen.

Oppdatert koronarapport

Publisert 27.08.2020
Ny versjon av koronarapporten er ute nå. Den inkluderer månedene juni, juli og august.