Siste produktnyheter

Advarsel om manglende timekost

Om ansatte har ført timer på et prosjekt uten å ta med timekost, får du nå en advarsel i fanen «Status».

Advarsel om manglende timepriser

Om du har godkjent timer til fakturering der timeprisen ikke er angitt, vil du nå få et advarsel.

Tidspunkter i ressursplanen

Det er nå mulig angi tidspunkter i ressursplanen.

Ny ressursplan

Ressursplanen er primært et verktøy som hjelper daglig leder og prosjektleder til å planlegge oppdrag og prosjekter frem i tid. Her kan man enkelt se hvor mye ledig kapasitet bedriften har til å ta på seg nye oppdrag og ikke minst blir det enklere å legge bemanningskabalen.

Kopiering av prismodell ved masseendring

Ved masseendring av timepriser på flere prosjekter, er det nå mulig å kopiere timeprismodellen fra et eksisterende prosjekt. Masseendringen kan gjøres fra prosjektoversikten.

Knytte lønnsart mot prosjekt

Nå er det endelig mulig å knytte lønnsart mot spesifikke prosjekter i forbindelse med timeføring

Forbedringer i prosjektmodulen

Det er lansert flere forbedringer i prosjektmodulen:

Klar til fakturering i appen

Nå kan du markere et prosjekt som klart til fakturering direkte fra mobilappen.