Utvalgte produktnyheter

Siste produktnyheter

Forbedret PDF-fremviser

Publisert 24.06.2021
Det er nå lansert en ny versjon av PDF-fremviseren som ikke baserer seg på nettleserens innebygde fremviser.

Unike URLer på alle faner

Publisert 09.06.2021
Hver fane i Tripletex har nå sin unike URL slik at det nå er mulig å sette en spesifikk fane som favoritt og dele en lenke til en spesifikk fane med f.eks. en kollega.

Justering av fonter og ikoner

Publisert 16.04.2021
Som et ledd i den stadige forbedringen av brukeropplevelsen, har fontene og ikonene i Tripletex blitt justert.

Import av Excel-filer på XLSX-formatet

Publisert 04.03.2021
Nå er det mulig å importere Excel-filer XLSX-formatet.

“Papirkurv” for slettede bilag

Publisert 11.12.2020
Når bilag slettes i bilagsmottaket vil disse bilagene nå havne i “slettede bilag”.

Nedlasting av innbetalinger

Publisert 17.11.2020
Man kan nå laste ned innbetalinger via menyen i automatisk bankavstemming.

Raskere bilagsmottak

Publisert 03.11.2020
Et nytt backendsystem i bilagsmottaket er nå rullet ut og bidrar blant annet til opptil 80-90% raskere hastighet fra du sender inn e-post til du mottar det i bilagsmottaket (fra ca 35 til ca 5 sekunder).

Onboardingsflyt

Publisert 22.10.2020
Vi har lansert en ny onboardingsflyt til bankintegrasjon via AutoPay.