Attestering

Med attestering i Tripletex er man sikret at bilagene blir sendt til riktig person. Definer en attesteringsflyt som passer deres organisasjon, og opplev en mer effektiv arbeidshverdag ved at bilag godkjennes av ansatte på ulike nivåer.

Få en effektiv arbeidsflyt med attestering


Enkelt

Konfigurer enkelt attesteringsflyt basert på bedriftens behov.

Funksjonelt

Med attestering i Tripletex kan man legge til flere mottakere og skrive inn kommentarer til bilagene.

Oversikt

I en egen oversikt kan man se hvem som har attestert og om bilaget er bokført av regnskapsfører.

Slik aktiverer du attestering

Attestering er inkludert i Smart-, Komplett- og bransjepakkene.
Du kan aktivere attestering via «Mitt abonnement» i din Tripletex-konto.

Andre tilleggstjenester

Kassekreditt

Kassekreditt tilpasset små bedrifter

EHF

 Send ut og motta fakturaer direkte i Tripletex

Timeregistrering

Moderne og intuitiv timeregistrering