Likviditetsgrad 1

Hva er likviditetsgrad 1?

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 er finansielt nøkkeltall som setter et tall på virksomhetens evne til å betale for seg. Likviditetsgrad 1 regnes ut ved at man tar alle selskapets omløpsmidler (kortsiktige eiendeler som raskt kan gjøres likvide, som kontanter og varelager) og deler verdien av disse på virksomhetens kortsiktige gjeld. Da får man forholdet mellom omløpsmidlene og kortsiktig gjeld – og regelen har typisk vært at likviditetsgrad 1 bør være på minst 2.