Likviditetsgrad 1

Hva er likviditetsgrad 1?

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 er finansielt nøkkeltall som setter et tall på virksomhetens evne til å betale for seg.

Likviditetsgrad 1regnes ut ved å dele omløpsmidler på kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler inkluderer blant annet varelager, investeringer og selskapets kontantbeholdning. Denne utregningen viser med andre ord om bedriften er i stand til å betale for seg når forpliktelsene forfaller.

Likviditetsgrad 1 bør være 2 eller høyere, slik at omløpsmidlene er verdt dobbelt så mye som den kortsiktige gjelden.

 

Her får du en introduksjon til likviditetsstyring og likviditetsbudsjett.